زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت
لودر سایت
سپتامبر 21, 2020 نگاره ای از بانوی تورکمن قبل از اسلام….. در طول تاریخ شیر زنانی داشتیم که تاری…

نگاره ای از بانوی تورکمن قبل از اسلام….. در طول تاریخ شیر زنانی داشتیم که تاری…


نگاره ای از بانوی تورکمن قبل از اسلام….. در طول تاریخ شیر زنانی داشتیم که تاریخ مانندشون رو نداشته.یکی از این شیر زنان تومریس خاتون هستن.
#turkic_council #yenebizturkmen#türk #تورکمن_صحرا #تورک#تورک