زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت
لودر سایت
اکتبر 6, 2020 ‏یک شهروند ترکیه تو سوئد کرونا مثبت شده. گفتن معالجه نمیکنیم اولویت با شهروندان …

‏یک شهروند ترکیه تو سوئد کرونا مثبت شده. گفتن معالجه نمیکنیم اولویت با شهروندان …


‏یک شهروند ترکیه تو سوئد کرونا مثبت شده. گفتن معالجه نمیکنیم اولویت با شهروندان خودمونه. دولت ترکیه برا خودش و خانوادش هواپیما فرستاده دارن میارنشون ترکیه.
#turkic_council #yenebizturkmen #türk #türkmen #turkmensahra #تورک #تورکمن_صحرا