زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت
لودر سایت

. ترکمنستانینگ توی گونی آیدم : گولالیک . . . . . . ترکمنصحرام . . . . . @turk…


.
ترکمنستانینگ توی گونی
آیدم : گولالیک
.
.
.

. .
. ♥ترکمنصحرام♥
.
.
.
. . 👇👇👇👇👇👇
@Turkmen_Muzik
.
.
.
.
.
.#ترکمنصحرام #رقاص #خواننده #ترکمنصحرا #ترکمن_آیدیم #کلاله #گنبد #بندرترکمن #گلستان #آققلا #جرگلان #ترکمنی #ترکمن_صحرا #رقص #تورکمنصحرا #تورکمنصحرام #زنده #خوشگل #شاد #عروس #عروسی #آیدم #tv #türkmen #Turkmen_Muzik
#turkmeni #love #dancer #music

 

. یکم شادی و زیبایی ببینیم تو این وضع سنگین جامعه ..به امید سلامت جامعه. . . . …


.
یکم شادی و زیبایی ببینیم تو این وضع سنگین جامعه ..به امید سلامت جامعه.

.
.
.

. .
. ♥ترکمنصحرام♥
.
.
.
. . 👇👇👇👇👇👇
@Turkmen_Muzik
.
.
.
.
.
.#ترکمنصحرام #رقاص #خواننده #ترکمنصحرا #ترکمن_آیدیم #کلاله #گنبد #بندرترکمن #گلستان #آققلا #جرگلان #ترکمنی #ترکمن_صحرا #girl #ترکمن_قیز #تورکمنصحرا #تورکمنصحرام #دوتار #خوشگل #شاد #قیز #عروسی #آیدم #turkmen #Turkmen_Muzik
#turkmeni #love #dance #music

 

دسامبر 16, 2020 .
ترکمن قیزه دوتار بلن آیدم آیدیه
.
.
.

. .
. ترکمنصحرام
.
.
.
. . 
@turkmensah…

. ترکمن قیزه دوتار بلن آیدم آیدیه . . . . . . ترکمنصحرام . . . . . @turkmensah…


.
ترکمن قیزه دوتار بلن آیدم آیدیه
.
.
.

. .
. ♥ترکمنصحرام♥
.
.
.
. . 👇👇👇👇👇👇
@Turkmen_Muzik
.
.
.
.
.
.#ترکمنصحرام #رقاص #خواننده #ترکمنصحرا #ترکمن_آیدیم #کلاله #گنبد #بندرترکمن #گلستان #آققلا #جرگلان #ترکمنی #ترکمن_صحرا #girl #ترکمن_قیز #تورکمنصحرا #تورکمنصحرام #دوتار #خوشگل #شاد #قیز #عروسی #آیدم #turkmen #Turkmen_Muzik
#turkmeni #love #dance #music

 

دسامبر 15, 2020 .
اجرای زنده عثمان نوروزف عزیز در مراسم عروسی 
.
.
.

. .
. ترکمنصحرام
.
.
.
. ….

. اجرای زنده عثمان نوروزف عزیز در مراسم عروسی . . . . . . ترکمنصحرام . . . . ….


.
اجرای زنده عثمان نوروزف عزیز در مراسم عروسی
.
.
.

. .
. ♥ترکمنصحرام♥
.
.
.
. . 👇👇👇👇👇👇
@Turkmen_Muzik
.
.
.
.
.
.#ترکمنصحرام #رقاص #خواننده #ترکمنصحرا #ترکمن_آیدیم #کلاله #گنبد #بندرترکمن #گلستان #آققلا #جرگلان #ترکمنی #ترکمن_صحرا #رقص #تورکمنصحرا #تورکمنصحرام #زنده #خوشگل #شاد #عثمان_نوروزف #عروسی #آیدم #tv #turkmen #Turkmen_Muzik
#turkmeni #love #dance #film