زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت
لودر سایت


Turkmen film. Aygytly adim
#turkmensahra #turkmenistan #turkmenfilm #türkmen #türkmen #turkmen #türkmenistan #turkmenistan🇹🇲 #tabriz #turkmentalyp #turkmenler #turkmens #تركمنصحرا#تورکمنصحرا #تورکمنی #ترکمنی #ترکمن_صحرا #تورکمن_صحرا #تورکمن #ترکمنصحرا

 

دیدگاه (2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *