زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت
لودر سایتSalam Mahriban ildesler Janly Sesim Youtube Kanalymyza HOS GELDINIZ!!
INEDE TAZE YUZLERMIZDEN BIRI BOLAN YAS ZEHINLI AYDYMCYMYZ VEPACAN DAN EJEJAN DIYEN AYDYMY. VEPACANY KOPINIZ TANAYAN BOLAMGYNYZ AHMAL INSTAGRAM SAHYPASYNDA JANLY AYDYMLAR AYDYP OZINE CEKEN YAS TALANDYMYZ
INSTAGRAM SAHYPASY: @VEPACAN5564
JANLY SESIM INSTAGRAM SAHYPASY:@janly_sesim
kanalymyza agza bolup bizi goldan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *